THẦY TRẦN CƯỜNG

Tiến sĩ TRẦN CƯỜNG – Cố vấn chuyên môn

Vị trí Cán bộ giảng dạy
Điện thoại
Đơn vị công tác Khoa Toán – Tin
Địa chỉ Nhà C, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Email trancuong@hnue.edu.vn

Kinh nghiệm làm việc

 • 2004, Cán bộ giảng dạy, Khoa Toán Tin trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Quá trình học tập và nghiên cứu

 • 2015, Tiến sĩ Toán học của trường ĐH Paris 6 (CH Pháp), Université Pierre et Marie Curie – Paris 6, Advisor: Pierre-Vincent Koseleff, Fabrice Rouillier, Level: Doctor, Type: Regular
 • 2007, Thạc sĩ Giáo dục học, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: Bùi Văn Nghị, Level: Master, Type: Regular
 • 2004, Cử nhân Sư phạm toán, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: Bùi Văn Nghị, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

Đóng góp khoa học

 • 08/2017, Trần Cường, Trần Thị Thu Hà, Vai trò của Lịch sử toán, Khoa học luận: trường hợp của xác suất – thống kê, Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt, Kỳ 3, 195-200
 • 05/2017, P.-V.Koseleff, D. Pecker, F. Rouillier, C.Tran, Computing Chebyshev knot diagrams, Journal of Symbolic Computation, Volu
 • me 86, May–June 2018, 120-141
 • 06-09/2015, On the Sign of a Trigonometric Expression, ISSAC ’15 – Bath, UK

TEACHING SUBJECTS

– – – – –

Doctor TRẦN CƯỜNG

Position Lecturer
Telephone
Org Unit Mathematics department
Floor/Room Building C, Hanoi National University of Education, 136 Xuan Thuy, Cau Giay, Ha noi
Email trancuong@hnue.edu.vn
Language English

To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/trancuong

BIOGRAPHY / BACKGROUND

QUALIFICATIONS

EMPLOYMENT HISTORY

 • 2004, Lecturer at Mathematics department-  Hanoi University of Education

SCIENCE AWARDS

EDUCATION

 • 2015, PHD at Université Pierre et Marie Curie – Paris 6, Advisor: Pierre-Vincent Koseleff, Fabrice Rouillier, Level: Doctor, Type: Regular
 • 2007, Master of Mathematics at Hanoi National University of Education, Advisor: Bùi Văn Nghị, Level: Master, Type: Regular
 • 2004, Bachelor of Mathematics at Hanoi National University of Education: Bùi Văn Nghị, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

PROJECTS

PUBLICATIONS / BOOKS

 • 08/2017, Trần Cường, Trần Thị Thu Hà, Values of mathematics history, Probability and statistic cases in science, Education magazine, Special edition, Part 3, 195-200
 • 05/2017, P.-V.Koseleff, D. Pecker, F. Rouillier, C.Tran, Computing Chebyshev knot diagrams, Journal of Symbolic Computation, Volume 86, May–June 2018, 120-141

WORKSHOP PAPERS

 • July 06-09, 2015, On the Sign of a Trigonometric Expression, ISSAC ’15 – Bath, UK

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  CHAT VỚI GIÁO VIÊN