THẦY ĐÀO NGỌC MINH

Tiến sĩ Đào Ngọc Minh

Vị trí Giảng viên
Điện thoại
Đơn vị công tác  Trung tâm ứng dụng Toán – Tin
Địa chỉ Đại học  Newcastle, Australia.
Email
 Ngôn ngữ  Tiếng Anh

Kinh nghiệm làm việc

 • 2016, Giảng viên trung tâm ứng dụng Toán – Tin, Đại học Newcastle, Australia.
 • 2014-2016, Giảng viên đại học British Columbia, Canada
 • 2013-2014, Giảng viên tại học viện Quốc gia ứng dụng khoa học ở Toulouse, Pháp
 • 2004-2010, Giảng viên đại học Sư phạm Hà Nội, Vietnam

Quá trình học tập và nghiên cứu

 • 2014, Tiến sĩ Toán ứng dụng tại đại học Toulouse, Pháp
 • 2006, Thạc sĩ Toán tại đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam.
 • 2004, Cử nhân Toán tại đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam.

Đóng góp khoa học

 • 2015, Nghiên cứu tại  Đại học Oakland
 • 2016, Nghiên cứu tại  Đại học Portland State
 • 2017, Nghiên cứu tại  Đại học Göttingen và đại học Massachusetts Lowell
 • 2018, Nghiên cứu tại  Đại học Melbourne

– – – – –

Doctor Đào Ngọc Minh

Position Research Associate
Telephone
Org Unit Priority Research Centre for Computer-Assisted Research Mathematics and its Applications (CARMA)
Floor/Room The University of Newcastle, Australia.
Email
Language English

BIOGRAPHY / BACKGROUND

QUALIFICATIONS

EMPLOYMENT HISTORY

 • 2016, Research Associate, Priority Research Centre for Computer-Assisted Research Mathematics and its Applications (CARMA), The University of Newcastle, Australia.
 • 2014-2016, Postdoctoral Fellow at the University of British Columbia, Canada
 • 2013-2014, Lecturer and Research Assistant at National Institute of Applied Sciences (INSA) in Toulouse, France
 • 2004-2010, Lecturer at Hanoi National University of Education, Vietnam

SCIENCE AWARDS

EDUCATION

 • 2014, Ph.D. degree in Applied Mathematics from the University of Toulouse, France
 • 2006, Master of Mathematics at at Hanoi National University of Education
 • 2004, Bachelor of Mathematics at Hanoi National University of Education

PROJECTS

 • 2015, Project at Oakland University
 • 2016, Project at  Portland State University
 • 2017, Project at the University of Göttingen and the University of Massachusetts Lowell
 • 2018, Project at the University of Melbourne

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  CHAT VỚI GIÁO VIÊN